POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE  și DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL aferentă site-ului  www.cafeazavida.ro

CRIVIO IMPEX SRL, cu sediul social în Str.Erou Iancu Nicolae, Nr. 69-71/40A, Voluntari, Ilfov,   înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J23/3299/2011, cod fiscal RO 1564504 („Operatorul”) colectează și prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu prevederile legale în materie de prelucrare a datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date - Regulamentul (UE) 2016/679 („RGPD”) și Legea nr. 190/2018 - în vederea realizării unor operațiuni de comerț cu produse diverse în mediul online („Activitatea”), precum și în situațiile în care persoanele interesate vizitează magazinul online www.mrpich.com.

1.            Categoriile de date personale ce pot fi prelucrate de către Operator

Categoriile de date personale prelucrate în activitatea Operatorului, sunt următoarele:

1.1.         Date personale de identificare (nume, prenume, adresa, vârsta, data nașterii, telefon, e-mail, naționalitate, limba și țara din care interacționați cu noi). Datele sunt necesare pentru crearea contului de utilizator, respectiv pentru încheierea în mod valabil și derularea raportului contractual cu Operatorul.

1.2.         Informații economice și de tranzacționare (de exemplu, informațiile privind plățile sau pe cele privind cardul bancar, informații despre achiziții, comenzi, retururi ale produselor etc.).

1.3.         Informațiile pe care le primim de la dvs. ca urmare a unor solicitari transmise prin e-mail, telefon, sau orice alt mijloc de comunicare (inclusiv adresele, numele și datele de contact ale persoanelor în atenția cărora vor fi realizate livrările produselor achiziționate prin intermediul site-ului www.cafeazavida.ro).

1.4.         Date privind activitatea online - înregistrăm informații cu privire la modul în care utilizați site-ul nostru, cum ar fi când, și/ sau cum vizitați sau utilizați site-ul, timpul petrecut pe site, ce tipuri de anunțuri ați vizualizat, adresa IP, sistemul de navigare folosit, tipul dispozitivului folosit, informații demografice și privind interesele utilizatorilor.  De asemenea, utilizăm cookie-uri și tehnologii similare pentru a reține preferințele dvs. Mai multe informații despre prelucrarea prin cookies se regăsesc în Politica privind cookies - https://www.cafeazavida.ro/cookies

1.5.         Date obținute de la terți – putem primi informații despre vizitele dvs. pe alte site-uri sau platforme care includ reclame, module cookie sau tehnologii asemănătoare.

Este decizia dvs. dacă doriți să ne furnizați date și ce fel de date ne furnizați, dar vă rugăm să aveți în vedere că atunci când faceți cumpărături în magazinul online, furnizarea anumitor date va fi obligatorie pentru executarea contractului de vânzare, deoarece fără acestea nu vom putea procesa comanda.

Refuzul de a furniza datele solicitate conduce la imposibilitatea plasării comenzii, respectiv livrării acesteia.

Nu este obligatoriu să vă dați consimțământul pentru a primi informații comerciale la adresa de e-mail furnizată sau numărul de telefon furnizat pentru a realiza un acord de vânzare a bunurilor. Dacă vă dați consimțământul, îl poți retrage oricând conform drepturilor care vă revin conform secțiunii 6 de mai jos.

Platforma magazinului online va putea fi accesată și prin contul dvs. Facebook sau Google. Dacă optați pentru una dintre aceste variante, veți fi directionați către o pagină administrată de Facebook Inc / Google LLC, unde aceștia vă vor informa cu privire la transferul datelor dvs către www.cafeazavida.ro. Puteti consulta politicile de confidențialitate Facebook, respectiv Google, folosind următoarele link-uri:

https://www.facebook.com/about/privacy

https://policies.google.com/privacy

Vă subliniem că nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de RGPD în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani.

2.            Scopurile și temeiurile prelucrării datelor dvs. cu caracter personal

Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:

a.            Derularea Activității de comerț de către Operator prin intermediul site-ului, incluse fiind, dar fără a se limita la: înregistrarea contului de utilizator pe site, confirmarea și plasarea comenzilor, executarea obligației de livrare, notificări privind statusul comenzii, rezolvarea plângerilor privind defectele produselor achiziționate, asigurarea returului produselor și rambursarea sumelor aferente, precum și executarea oricăror alte obligații asumate față de Dvs. în calitate de cumpărător, punerea la dispoziție a ofertelor și informațiilor disponibile pe site-ul Operatorului, (temei juridic: încheierea și executarea contractului – art. 6 (1) lit. b) RGPD).  Stocarea cardurilor cu care este efectuată plata produselor va fi realizată în baza consimțământului persoanei vizate - art. 6(1) lit. a) RGPD. În cazul datelor cu caracter personal ale reprezentanților legali sau convenționali ai clienților noștri persoane juridice, avem un interes legitim de a asigura buna desfășurare a raporturilor juridice cu clienții noștri (temei juridic: interesul legitim – art. 6 (1) lit. f) RGPD);

b.            Îndeplinirea obligațiilor legale ale Operatorului  (ex. comunicări sau raportări către autoritățile și instituțiile publice abilitate, inclusiv sub aspectul infracțiunilor financiare, îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor și taxelor, arhivarea documentelor și informațiilor transmise în cadrul procesului de achiziție, inclusiv în format electronic) (temei juridic: art. 6 (1) lit. c) RGPD);

c.             Comunicarea de informații comerciale și ofertare. Dorim să vă transmitem informații despre noile produse apărute pe site-ul nostru, oferte promoționale și discounturi, precum și alte informații care considerăm că pot fi de interes pentru dvs.. Prelucrarea se bazează pe consimtățmântul dvs. pe care vi-l puteți retrage oricând, prin dezabonarea de la newsletter-ul nostru (temei juridic: consimțământul persoanei vizate - art. 6(1) lit. a) RGPD);

d.            Analiza datelor colectate în scopul îmbunătățirii activității Operatorului, realizarea de analize și statistici cu privire la campaniile de marketing derulate, în scopul oferirii unor servicii relevante și personalizate,  inclusiv prin Google Analytics,  […] (temeiul juridic: interesul legitim – art. 6(1) lit. f) RGPD);

e.            Transmiterea de mesaje non-comerciale sau de tip administrativ  precum schimbări în sau în legătură cu site-ul, contul de utilizator, etc (temei juridic: consimțământul persoanei vizate - art. 6(1) lit. a) RGPD);

f.             Analiza datelor colectate cu ajutorul cookie-urilor și altor tehnologii similare plasate pe site-ul Operatorului sau al unor terți, în scopul îmbunătățirii funcționării site-ului, adaptării conținutului acestuia în funcție de preferințele și interesele vizitatorilor, precum și realizarea de publicitate, respectiv  (temei juridic: interesul legitim - art. 6 (1) lit. f) RGPD și, după caz, consimțământul dvs. – art. 6 (1) lit. a) RGPD);

g.            Soluționarea potențialelor litigii, constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă, soluționarea reclamațiilor și a solicitărilor din partea clienților (temeiul juridic: interesul legitim – art. 6(1) lit. f) RGPD).

3.              Categorii de destinatari către care datele personale pot fi divulgate

Putem dezvălui datele dvs. către următoarele categorii de destinatari:

a.            autoritățile statului și instituții publice, ca urmare a unor obligații legale ale Operatorului;

b.            prestatorii de servicii implicați în mod direct/indirect în executarea Activității de comerț care dețin calitatea de persoane împuternicite ale Operatorului conform prevederilor art. 28 din Regulamentul RGDP (ex. prestatori de servicii de marketing, publicitate, prestatori de servicii de facturare și contabilitate - , prestatori de servicii de suport IT, furnizori de servicii de centre de date, furnizorii serviciilor de curierate);

c.             procesatorii de plăți pentru a se asigura că preluarea și administrarea plăților este efectuată în condiții de siguranță – Banca Trasilvania

d.            instanțele judecătorești sau arbitrale, notarilor publici, avocaților, executorilor judecătorești, birourilor de traduceri, dacă este necesar.

e.            terții furnizori de cookies și tehnologii similare conform celor descrise în Politica privind Cookies - https://www.mrpich.com/cookies.html  în aceste situații, datele dvs. cu caracter personal colectate prin intermediul cookies / tehnologiilor similare ale terților ar putea fi transferate unor state terțe (i.e. din afara Uniunii Europene).

Operatorul ar putea să transfere datele personale către țări din exteriorul Uniunii Europene sau Spațiului Economic European. Pentru astfel de transferuri, Operatorul ia o serie de măsuri pentru a asigura un nivel adecvat de protecție a datelor cu carater personal ale persoanelor fizice. Printre aceste măsuri se pot regăsi și încheierea de clauze contractuale standard aprobate la nivel european.

4.            Durata prelucării și stocării datelor personale

Vom prelucra datele dvs. pe durata de timp necesară pentru a gestiona achiziționarea produselor comandate pe site, incluzând eventuale retururi, reclamații sau plângeri legate de achiziționarea produsului, dacă o perioadă mai scurtă nu este impusă de reglementări legale obligatorii.

În unele situații, vom prelucra datele doar până în momentul pe care îl stabiliți dvs., așa cum este cazul datelor privind plățile (cu cardul) pe care ne solicitați să le stocăm pentru eventuale achiziții viitoare.

Datele dvs. de utilizator vor fi păstrate pe perioada cât aveți statutul de utilizator înregistrat (până când decideți să vă dezabonați). Contul dumneavoastră de Utilizator poate fi șters atât la cererea dvs., dar și ca urmare a retragerii consimțământului cu privire la procesarea datelor, a obiecției dvs. cu privire la prelucrarea datelor precum și în cazul solicitării ștergerii datelor.

Anumite date pot fi păstrate pe întreaga perioadă prevăzută de lege pentru activitatea de arhivare și păstrare a documentelor financiar-contabile, ori până la expirarea termenelor de prescripție aplicabile dreptului la acțiune, în scopul apărării drepurilor noastre.

Datele aferente cookie-urilor și tehnologiilor similare sunt păstrare conform termenelor specifice respectivelor tehnologii, termenul de stocare putând fi cuprins între durata sesiunii de navigare și o durată de 2 ani (sau mai mult, în cazul cookie-urilor terțelor părți).

5.            Protecția datelor cu caracter personal

Utilizăm o serie de măsuri de securitate IT și organizaționale menite să minimizeze riscul de scurgere a datelor, distrugerea și dezintegrarea acestora, cum ar fi: sistemul de firewall, sistemele antivirus și anti-spam, procedurile interne de acces, prelucrarea datelor și recuperarea de urgență precum și un sistem de backup pe mai multe niveluri.

Magazinul nostru oferă un nivel foarte ridicat de securitate prin utilizarea aplicației Web Firewall (WAF) și a sistemului de securitate împotriva atacurilor DDoS, utilizăm un nivel criptare a conexiunii HTTPS / SSL în conformitate cu cele mai bune practici, lucrăm cu  furnizorul de hosting  clausweb

Vă amintim că utilizarea Internetului aduce întotdeauna riscul unor incidente de securitate, dar vă asigurăm că datorită procedurilor implementate de revizuiri și actualizări sistemice informatice, precum și de monitorizarea activă a punctelor critice de sistem, scopul nostru este de a reduce cât mai mult acest risc.

6.            Drepturile dvs. în calitate de persoană vizată

În legătura cu prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, vă puteți exercita oricare dintre următoarele drepturi:

A.            Dreptul de acces la propriile date cu caracter personal

Aveți dreptul să obtineti din partea noastră o confirmare a faptului ca Operatorul prelucrează sau nu datele dvs. și, în caz afirmativ, aveți drept de acces la datele respective.

B.            Dreptul la rectificarea datelor dvs. cu caracter personal

Aveți dreptul să solicitați și să obțineți rectificarea, actualizarea sau completarea datelor dvs. cu caracter personal inexacte sau incomplete.

C.            Dreptul de a vă retrage consimțământul

Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal a fost efectuată pe baza consimțământului dvs., acesta poate fi retras în orice moment.

D.            Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)

Aveți dreptul să solicitați stergerea datelor dvs. cu caracter personal, pentru următoarele motive:

•             datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

•             prelucrarea datelor a fost realizată în baza consimțământului dvs., iar acesta a fost retras;

•             datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal;

•             vă exercitați dreptul la opoziție și nu există motive legitime care să prevaleze ori vă opuneți prelucrării care are drept scop marketingul direct;

•             datele cu caracter personal trebuie șterse pentru a se respecta o obligație legală a Operatorului.

Vă rugăm să aveți în vedere că înaintea exercitării acestui drept, trebuie să vă descărcați din contul Dvs. de utilizator  toate documentele aferente comenzilor efectuate în cadrul magazinului online, indiferent dacă facturarea s-a efectuat către Dvs. sau către o altă persoana fizică sau juridică (cum ar fi: facturile). În cazul în care nu efectuați acest demers înainte de a vă exercita dreptul de ștergere, veți pierde toate aceste documente iar Operatorul va fi in imposibilitate de a vi le pune la dispoziție, după caz, deoarece procesul de ștergere a datelor, respectiv a contului de utilizator al magazinului online, împreună cu toate datele și documentele aferente acestuia, reprezintă o măsură ireversibilă.

E.            Dreptul la restricționarea prelucrării

Aveți dreptul de a solicita și de a obține restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, în următoarele cazuri:

•             atunci când contestați exactitatea datelor, pe o perioadă care ar permite Operatorului verificarea exactității acelor date;

•             prelucrarea este ilegală, iar dvs. vă opuneți ștergerii datelor, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

•             atunci când Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dvs. i le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă;

•             atunci când v-ați opus prelucrării în virtutea dreptului la opoziție, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

F.            Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat, cu dreptul de a le transmite unui alt operator, atunci când prelucrarea datelor se bazează pe consimțământul dvs. sau pe un contract la care sunteți parte și prelucrarea este realizată prin mijloace automate.

G.           Dreptul la opoziție

Aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării efectuate în interesul legitim al Operatorului sau prelucrării în scop de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri.

H.            Dreptul de nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dvs., inclusiv crearea de profiluri

I.             Dreptul de a depune o plângere la autoritatea competentă privind protecția datelor:

Date de contact ale Autoritatății naționale de Protecție a Datelor pentru România:

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL (ANSPDCP)

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30

RO- 010336 Bucharest, RomaniaRO - 010336 Bucuresti,

Tel.: +40.318.059.211

http://www.dataprotection.ro/

Pentru exercitarea oricăruia dintre aceste drepturi, cu excepția dreptului de a depune o plângere la Autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați alegând oricare din modalitățile de comunicare de mai jos, precizând numele dvs., adresa poștală sau de e-mail unde doriți să vă fie comunicat răspunsul, precum și scopul cererii.

Ne puteti contacta:

•             prin e-mail - la adresa: criviocoffee@yahoo.com

•             printr-o cerere transmisă prin poștă la adresa:Str. Erou Iancu Nicolae, Nr. 69-71/40A, Voluntari, Ilfov

Vom încerca să finalizăm cererile dvs. cât mai repede posibil și să vă răspundem la întrebările cu privire la datele personale. În orice caz, ar trebui să primiți un mesaj de la noi într-un termen care nu va depăși 30 de zile de la data primirii cererii dvs. În această perioadă vă vom da un răspuns sau vă vom informa despre prelungirea termenului limită și vom explica motivele. Dacă avem îndoieli cu privire la autenticitatea identității persoanei care face o cerere specifică, putem pune mai multe întrebări pentru a o verifica.

Putem actualiza această Politică din când în când și vă vom notifica orice modificare prin postarea noii variante pe Site-ul nostru. Vă rugăm să consultați periodic această Politică pentru orice modificări.

Echipa CRIVIO IMPEX SRL

IMPORTATOR ZAVIDA PENTRU ROMANIA DIN 2009